Music from Far & Near

« Western, Classical, Folk, Contemporary
 

Norwegian Folk Songs
From My Norwegian Journey, Summer 1966

Per Spelmann

Per Spelmann han hadde ei einaste ku.
Per Spelmann han hadde ei einaste ku.
Han bytte bort kua, fekk fela igjen.
Han bytte bort kua, fekk fela igjen.
Du gode, gamle fiolin, du fiolin, du fela mi.

Per Spelmann han spela, og fela hu let, :||
Så gutane dansa, og jentene gret. :||
Du gode, gamle fiolin, du fiolin, du fela mi.
Per Spelmann han spela, og fela var go. :||
Så gutane dansa, og jentene lo. :||
Du gode, gamle fiolin, du fiolin, du fela mi.

Og om eg vart gamal som stein under bru. :||
Nei, aldri eg byter bort fela for ku. :||
Du gode, gamle fiolin, du fiolin, du fela mi.
Og om eg vart gamal som mose på tre. :||
Nei, aldri eg byter bort fela for fe. :|||
Du gode, gamle fiolin, du fiolin, du fela mi.

/:Per, the musician, had only one cow,:/
/:He traded the cow, got his fiddle back,:/
"You old, good violin, you violin,
You fiddle mine!”

/: Per, the musician, he played,
And the fiddle, she laughed! :/
/: 'Til the boys were dancing,
And the girls cried. :/
"You old, good violin, you violin,
You fiddle mine!”

/: And if I become old
As moss on a tree, :/
/:Then never would I trade away
Fiddle again. :/
"You old, good violin, you violin,
You fiddle mine!”

Der var en skikkelig bondemand

Den blå slåtten - Norwegian hardingfele/fiddle

Norwegian music - Helene Bøksle

Beautiful Norway


  Middle East / Docky ya mazzika »»»